Spinkelt håb for Irrawaddy-floddelfinen
printer
Tilbagegangen af den kritisk truede Mekong-floddelfin er bremset op. Og det giver et spinkelt håb om at arten måske kan overleve.

En ny optælling af irrawaddy-floddelfinen foretaget af den combodjanske regering og WWF i år, viser at der er 80 tilbage af arten. I 2010 blev der optalt 85 individer. Det betyder, at den årlige tilbagegang af arten her i 2015 er nede på under to procent - mod en årlig tilbagegang på omkring syv procent i 2007.

Samtidig viser optællingen at antallet af unge floddelfiner, der når voksenalderen, er voksende.

- Det er endnu for tidligt at feste, men vi har grund til at håbe, at den majestætiske Mekong-floddelfin er på vej tilbage, siger Sam Ath Chhith, landedirektør for WWF-Cambodja.

Ødelæggende dæmninger
- Vi er nødt til at forstærke vores bestræbelser på at reducere dødeligheden hos irrawaddy-floddelfinen. Det gør vi ved at beskytte den mod ulovlige fiske-net og ved at bekæmpe opførelsen af den destruktive Don Sahong-dæmning (I Laos, red.) og andre lignende dæmninger, tilføjer Sam Ath Chhith.

Jacob Fjalland, WWF Verdensnaturfondens internationale prgramchef, understreger, at selv om den nye optælling giver et vist håb, så er der stadig store trusler mod irrawaddy-floddelfinen:

- 11 store dæmningsbyggerier i Mekong-området, primært i Laos, vil være enormt ødelæggende for Mekong-komplekset. Byggerierne truer med at ødelægge verdens største ferskvandsfiskeri, som millioner af mennesker er afhængige af. Byggeriet af dæmningerne udgør også en meget stor trussel mod en række truede arter, herunder irrawaddy-floddelfinen.

Bæredygtige alternativer
- WWF Verdensnaturfonden støtter aktuelt arbejdet med udarbejdelsen af en bæredygtig energivision for Mekong-området. Netop for at skabe alternativer til de ødelæggelnde dæmningsbyggerier, understreger Jacob Fjalland.

I 1997 blev bestanden af irrawaddy-floddelfinen anslået til 200. Deres antal faldt til 127 i 2005.

WWF Verdensnaturfonden har tidligere også arbejdet konkret med bevarelsen af Irrawaddy-floddelfinen.

Arbejdet var støttet af Aage V. Jensen Charity Foundation.

Læs nærmere på:
- Spinkelt håb for Irrawaddy-floddelfinen (WWF)
- Ny dæmning truer sjælden floddelfin (Cambodja Portalen))

Skrevetd.  10-11-2015 21:00 10/11-2015 21:00 962  Fremvisninger 962 Fremvisninger  0 Kommentarer 0 Kommentarer


  Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
  Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.