Tekstilarbejdere i Cambodja får lønforhøjelse på 28 procent
printer
Tekstilarbejderne i Cambodja bliver nu garanteret en minimumsløn, der er 28 procent højere end den nuværende. Minimumslønnen for 2015 er blevet fastsat af regeringen til 128 dollar om måneden.

Men selvom stigningen er høj, så er slutresultatet langt fra de oprindelige krav fra fagforeningerne på op til 177 dollar om måneden.

Alligevel accepterer de tre faglige organisationer, Ulandssekretariatet samarbejder med, resultatet. Om end med en vis skuffelse. Men yderligere strejker vil ikke føre til en højere løn, vurderes det. Og samtidig er der en vis frygt for, at fabriksejerne vil gøre alvor af deres trusler om at lukke systuer.

“Arbejdsgiverne siger, at op mod 30 procent af fabrikkerne vil lukke som følge af de 28 procents lønstigning. Det vil blive små underleverandører, der beskæftiger færre end 100 syersker, der lukker” vurderer Som Aun, præsident for hovedorganisationen NACC.

Præsidenten for organisationen CCTU, Chuon Mom Thol, er godt tilfreds med resultatet på de 128 dollar.
“Det er den højeste stigning i ti år, og regeringen har lovet at sikre mod prisstigninger,” siger han.

Fagbevægelsen havde kæmpet for en stigning af mindstelønnen til 177 dollar. Et krav, der senere blev modereret til 140 dollar om måneden. Efter en indstilling om et lavere beløb fra landets arbejdsmarkedsråd, fastsatte regeringen mindstelønnen til 128 dollar om måneden. De fleste arbejdere får derudover en række tillæg.

Læs nærmere på:
- Ulandssekretariatet
- UN News Centre

Skrevetd.  08-01-2015 21:00 08/01-2015 21:00 1226  Fremvisninger 1226 Fremvisninger  0 Kommentarer 0 Kommentarer


  Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer.
  Kommentér
Du skal logge ind for at kommentere.